Salesforce® 

på svenska.

Förmågan att skapa verkligt värde från data handlar i grunden om en djup kompetens inom dataarkitektur, matematisk och statistisk modellering, algoritmutveckling och visualisering men också så mycket mer. Affärsförståelse, relationsbyggande, kommunikation, hållbarhetsinsikter och förändringsledning är avgörande för att lyckas med resan från magkänsla till faktabaserade och kloka mänskliga eller automatiserade beslut. I en allt mer snabbrörlig och digitaliserad värld ser vi på Smartr att det krävs ett holistiskt perspektiv på data och förmåga att fokusera på hela värdekedjan, från datafångst till agerande och förändring.

Vi är Glimt.

Glimt är en specialistbyrå inom Salesforce®, data, analytics och AI. Vi hjälper våra uppdragsgivare att hantera, förädla och använda data på ett värdeskapande och ansvarsfullt sätt. Det kan handla om tillgång, lagring, insiktsarbete, algoritmutveckling, eller andra dimensioner av datadriven affärsutveckling.

Med vår spetskompetens inom tillämpad matematik, statistik och AI arbetar vi nära tillsammans med våra kunder som strategiska rådgivare, facilitatorer, analytiker och utvecklare, helt beroende på sammanhang och vilka behov som finns.

 

Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder.

Vill du veta mer? Kontakta oss 


Tänker vi på ett liknande sätt?

  • Vi fascineras av data i alla dess former och alla de fantastiska möjligheter som denna nya råvara idag kan skapa.

  • Vi inser vikten av att all förädling och automation som baseras på data måste ske utifrån ansvarsfulla, etiska och hållbara principer.

  • Vi tänker stort men jobbar i små steg, här och nu, för att snabba på utvecklingen och säkerställa att den gör en värdefull skillnad.

  • Vi trivs bäst och skapar som mest värde när vi arbetar tillsammans, vilket gäller både internt och med våra kunder.

Skapa nya vägar.

Vi är människorna som får det att hända.

Michael Pettersson

+46 723228585

Richard Trum

+46 739591872


Vi tillhör en växande familj av specialister inom digitalisering, automation och transformation.

Digitala medarbetare
rpa processutveckling smart automation

Business Design
Affärsstrategi Organisation FÖRÄNDRINGSLEDNING

Datastrategi
Datadriven Verksamhet Tillämpad Matematik CRM AI/ML

Bär du på en idé, en möjlighet eller en utmaning som kan lösas med hjälp av Salesforce®? Vill du bli en del av Glimt eller vårt nätverk?

Oberoende samarbetsform – vi växer och söker både drivna entreprenörer som vill utveckla egna idéer och nya kollegor som vill vara med och bygga våra kunders framtid.